Category Archives: Biểu Mẫu

Bảng kê sử dụng phiếu truy nộp thuế TNCN cập nhật năm 2023

Bảng kê sử dụng phiếu truy nộp thuế TNCN cập nhật năm 2023

Danh mục chứng từ lưu thuế TNCN theo Thông tư 37/2010/TT-BTC Doanh nghiệp sử dụng Phiếu khấu trừ thuế TNCN hàng quý phải báo cáo tình hình sử dụng Phiếu khấu trừ thuế TNCN mới nhất năm 2023 ban hành kèm theo Thông tư 37/2010/TT-BTC. Xin vui lòng tham khảo. Báo cáo tình hình sử […]

Văn bản đề nghị hủy yêu cầu hoàn thuế

Văn bản đề nghị hủy yêu cầu hoàn thuế

Mẫu 01/DNHUY Thông tư 81/2021/TT-BTC Hoatieu xin chia sẻ Công văn đề nghị hủy yêu cầu hoàn thuế – Mẫu 01/DNHUY. Đây là Mẫu hồ sơ hủy hồ sơ hoàn thuế mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Xin vui lòng tham khảo. Mẫu 01/DNHUY đề nghị hủy yêu cầu hoàn […]

Mẫu Đơn Xin Hoàn Thuế 2023 Mới Nhất

Công văn đề nghị hoàn thuế, phí Mẫu Công văn đề nghị hoàn thuế, phí là văn bản dùng để đề nghị hoàn lại các loại thuế, phí. Mẫu văn bản nêu rõ tên cá nhân, tổ chức đề nghị hoàn thuế, phí, mã số thuế, nội dung đề nghị hoàn thuế, phí… Mời bạn […]

Mẫu đơn đề nghị công chứng hợp đồng, giao dịch mới nhất 2023

Đơn đề nghị công chứng hợp đồng, giao dịch Hoatieu xin chia sẻ mẫu đơn công chứng hợp đồng, giao dịch mới nhất 2023. Biểu mẫu phải có dữ liệu cá nhân, tổ chức nộp đơn và nội dung yêu cầu chứng nhận. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết và tải về Mẫu đơn […]

Mẫu #01/MGTH: Công văn đề nghị miễn (giảm) thuế năm 2023

Mẫu #01/MGTH: Công văn đề nghị miễn (giảm) thuế năm 2023

Mẫu công văn miễn giảm thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC Mẫu số 01/MGTH: Đơn đề nghị miễn thuế (giảm) là văn bản về thuế được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, đây là mẫu tờ khai miễn giảm thuế mới nhất.vn xin gửi tới các bạn, mời các bạn […]

Mẫu Biên Bản Họp Hội Phụ Nữ

Mẫu Biên Bản Họp Hội Phụ Nữ

Chức năng, nhiệm vụ của tổ trưởng hội phụ nữ cơ sở Mẫu quy chế bầu chủ tịch hội phụ nữ được sử dụng phổ biến trong cuộc bầu cử để lựa chọn những cá nhân có đủ điều kiện, phẩm chất lãnh đạo hội phụ nữ ở đơn vị, địa phương mình. Vai trò […]

Quyết định gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp điều tra, tố tụng đặc biệt

Quyết định gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp điều tra, tố tụng đặc biệt

Mẫu số 159/HS – Quyết định 15/QĐ-VKSTC Mẫu quyết định gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp điều tra, tố tụng đặc biệt là mẫu quyết định gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp điều tra, tố tụng đặc biệt. Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân […]

Trọn bộ biểu mẫu quản lý hồ sơ nhân viên 2023

Trọn bộ biểu mẫu quản lý hồ sơ nhân viên 2023

Mẫu lưu trữ hồ sơ nhân sự theo thông tư 07 2019 Tổng Hợp Các Biểu Mẫu Quản Lý Hồ Sơ Nhân Viên Bộ đầy đủ biểu mẫu báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức theo Thông tư Quy định về Chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ […]

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN năm 2023

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN Khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 là mùa cao điểm đóng thuế TNCN của những người chịu trách nhiệm tính lương và thuế thu nhập của công ty và những người thuộc diện phải đóng thuế TNCN. Hướng dẫn làm Bằng TNCN 2023 sẽ giúp bạn […]

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp lần cuối năm 2023

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp lần cuối năm 2023

Được sử dụng để khai thuế cho cây lâu năm được thu hoạch đơn giản Hoatieu muốn chia sẻ Mẫu số 03/SDDNN: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 mới nhất áp dụng cho đất trồng cây lâu năm 1 vụ. Đây là mẫu mới nhất ban hành kèm theo Thông tư […]