Đây là cuộc vận động nằm trong 12 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành.

Cuộc vận động nào đã được cụ thể hóa trong 12 Tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành?

Đây là cuộc vận động nằm trong 12 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành. Hiện nay có nhiều bạn đang đặt câu hỏi: Tên cuộc vận động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì? Đăng nhập hoatieu.vn để tìm hiểu thêm.

Cuộc vận động được cụ thể hóa trong 12 Tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành.

Cuộc vận động được cụ thể hóa trong 12 Tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành. “Xây dựng hình mẫu giá trị cho thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022.

Đây là cuộc vận động nằm trong 12 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành.

Cuộc vận động này được thực hiện với 12 tiêu chí và nhiều hoạt động được các cấp Hội LHTN các tỉnh triển khai sôi nổi.

12 tiêu chí của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022 là:

1. Có lý tưởng cách mạng.

2. Kiên Định Dũng Cảm.

3. Giàu lòng yêu nước.

4. Đạo Đức Trong Sạch.

5. Nếp sống văn hóa.

6. Tuân thủ pháp luật.

7. Tiên phong hành động.

8. Sáng tạo không ngừng.

9. Không ngừng học tập.

10. Có sức khỏe tốt.

11. Kỹ năng phù hợp.

12. Cố Gắng Thăng Hoa.

Với 12 tiêu chí trên, Đoàn Thanh niên đã sử dụng chiến dịch này để hướng đến các giá trị thanh niên ‘Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn’.

Bởi giai đoạn 2018-2022 là giai đoạn khó khăn chung của đất nước, trong đó có dịch bệnh lan rộng. Thế hệ trẻ phải tiếp tục phát huy vai trò của mình để phát triển và giúp ích cho đất nước. Trong thời gian này, thế hệ trẻ đã khẳng định lại vai trò của mình với đất nước bằng sự tiên phong, kiên định với lòng yêu nước và giúp đỡ nhiều người gặp khó khăn trong đại dịch.

Đây là một trong những thành quả to lớn của cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị Thanh niên Việt Nam thời đại mới”. Cuộc vận động này được phát động đúng thời điểm nên đã phát huy hết vai trò của thế hệ đoàn viên thanh niên hiện nay.

Trên đây là tìm hiểu của Hoa Tiêu về Đây là Cuộc vận động được đưa vào 12 Tiêu chí xây dựng Hình mẫu Thanh niên thời kỳ mới do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành. Vui lòng xem phần Tài liệu liên quan để biết thêm thông tin hữu ích.

Web: doanphuongkimlien.com
Categories: Tài Liệu
#Đây #là #cuộc #vận #động #nằm #trong #tiêu #chí #xây #dựng #hình #mẫu #thanh #niên #thời #kỳ #mới #Trung #ương #Đoàn #TNCS #Hồ #Chí #Minh #ban #hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *