Hỏi: Vì sao nước ta cần phát triển quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới nhưng vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia?

KTPL 10 diều bài 15

H băn khoăn tại sao nước ta cần phát triển quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới nhưng lại cần giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia? Ngoại giao và độc lập là hai vấn đề chính trị khác nhau của đất nước, mỗi vấn đề có tầm quan trọng khác nhau. Hãy cùng hoatieu.vn trả lời câu hỏi tại sao nước ta cần phát triển quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới mà vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia?

Lưu ý: Nội dung dưới đây do doanphuongkimlien sản xuất và biên tập, không nhằm mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết vui lòng ghi rõ nguồn.

Vì sao nước ta cần phát triển quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới mà vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia?

Hỏi: Vì sao nước ta cần phát triển quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới nhưng vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia?
Độc lập, chủ quyền biển đảo Việt Nam

Nước ta cần phát triển quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới nhưng cũng phải giữ vững độc lập, chủ quyền vì:

– Thứ nhất, độc lập là chủ quyền quốc gia, toàn dân làm chủ và không bị nước nào tấn công. Trong lịch sử, nước ta từng bị nhiều dân tộc phương Bắc và phương Tây thôn tính do nguồn tài nguyên thiên nhiên mà nước ta sở hữu. Chúng bắt nhân dân ta ngày đêm làm nô lệ cho chúng, bóc lột sức lao động của từng người dân ta để làm giàu cho đất nước bị xâm lược. Nước ta ngày nay vẫn đang chịu sự chi phối của nhiều thế lực. Vì vậy, nền độc lập của dân tộc ta là do nhân dân ta đã kiên cường đấu tranh để giành lại quyền làm chủ cho Tổ quốc Việt Nam, nên nền độc lập này không thể bị mất.

– Thứ hai, ngoại giao với các nước trên thế giới là hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho nước ta, hỗ trợ về kinh tế, chính trị, xã hội. Vì vậy, ngoại giao là điều không thể thiếu đối với một quốc gia độc lập và muốn phát triển. Bên cạnh đó, ngoại giao cũng là một cách để nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ khi đất nước gặp khó khăn.

– Thứ ba, phải giải quyết song song cả hai vấn đề, vì nếu không giữ vững nền độc lập mà chỉ ngoại giao mà không trở lại thì nước ta chắc chắn sẽ bị các thế lực bên ngoài âm mưu thôn tính. Vì vậy, ngoại giao tránh quá nhiều phụ thuộc. Ngược lại, nếu chỉ giữ được độc lập mà không có ngoại giao thì chắc chắn nền kinh tế nước này sẽ lạc hậu, tụt hậu. Do thông thương giữa các quốc gia với nhau là điều kiện cần thiết để thúc đẩy kinh tế phát triển, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Qua đó có thể thấy, việc mở rộng quan hệ ngoại giao của nước ta đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền chính là bảo vệ người dân khỏi các cực đoan và bóc lột, để người dân có cuộc sống bình yên, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trên đây là tìm hiểu của Hoa Tiêu về Q, trong đó anh thắc mắc tại sao nước ta cần phát triển quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới nhưng vẫn giữ được độc lập, chủ quyền quốc gia. Mời bạn đọc tham khảo thêm chuyên mục học tập lớp 10 liên quan để biết thêm những thông tin hữu ích khác.

Web: doanphuongkimlien.com
Categories: Giáo Dục
#Hỏi #Vì #sao #nước #cần #phát #triển #quan #hệ #ngoại #giao #với #nhiều #nước #trên #thế #giới #nhưng #vẫn #giữ #vững #độc #lập #chủ #quyền #quốc #gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *