Diễn Đàn Thanh Niên - Đoàn TNCS Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tin tức - sự kiện

Kết quả đánh giá học trực tuyến được thay cho các bài kiểm tra thường xuyên

Ngày 26-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19 trong năm học 2019-2020. Nội dung đáng chú ý trong văn bản hướng dẫn là việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể việc đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ.

Cụ thể là đối với việc kiểm tra thường xuyên, trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình học qua internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Đối với việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ: Khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục phổ thông đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tham mưu UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình; bố trí nguồn lực, chỉ đạo sở thông tin và truyền thông, đài phát thanh – truyền hình tại địa phương, các cơ quan có liên quan phối hợp với sở giáo dục và đào tạo để tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

(Quốc Việt – Nguồn HNMO)

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *