Mẫu Tờ Khai Mới Nhất 2023 – Application Form 2023

Phiếu đăng ký 2023

Hôm nay Hoatieu xin chia sẻ mẫu sao kê 2023 mới nhất. Mẫu tuyên bố là một biểu mẫu tuyên bố được tạo bởi một cá nhân hoặc tổ chức để trình bày và làm rõ thông tin về một chủ đề cụ thể. Trình bày, Nội dung phát biểu, Hồ sơ kèm theo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phát biểu tại đây.

1. Trường hợp cần viết bản tường trình

Khai báo là yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi được cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp, giải trình, làm rõ thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc được sử dụng trong quá trình công tác.

2. Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai

Hiện tại, pháp luật không bắt buộc phải có tờ khai hay mẫu tờ khai, nhưng để thể hiện tính chuyên nghiệp, bạn vẫn nên đảm bảo rằng văn phong và định dạng của tờ khai tuân theo mẫu văn bản. Nói chung, một lời biện minh nên bao gồm ba phần:

Phần mở đầu: Phần mở đầu của tờ khai thường phải ghi ngày, tháng, năm làm đơn, nội dung chính của tờ khai (khai về vấn đề gì?), nộp cho cơ quan, tổ chức nào?

Cần lưu ý điền đầy đủ, trung thực các thông tin về người được yêu cầu cung cấp thông tin và người nhận thông tin (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ đối với thể nhân), (họ, tên, địa chỉ). , fax, địa chỉ của tổ chức, người đại diện theo pháp luật,… tại cơ quan, tổ chức).

Nội dung: Đây là phần quan trọng nhất của tờ khai, trong phần này phải ghi rõ làm đơn cho vấn đề nào, lý do viết tờ khai, theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức hoặc công văn. Nội dung, giải thích và tài liệu hỗ trợ.

Phần kết của bản khai báo: Phần này có thể trình bày ngắn gọn, đơn giản, cam kết những nội dung khai báo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Mẫu giải thích chung 2023

Mẫu Tờ Khai Mới Nhất 2023 – Application Form 2023
Mẫu tờ khai chuẩn 2023

Giải thích ví dụ dưới đây là giải thích chung áp dụng cho mọi trường hợp. Bạn chỉ cần bổ sung thêm thông tin cho phù hợp với tình hình cụ thể.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIẢI THÍCH THỰC ĐƠN

(Xung quanh:..…………………………….)

Kính thưa: …………………[Tên cơ quan tiếp nhận đơn giải trình]……..

– Tên công ty: ………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………

– Số điện thoại: ………………. Số fax: …………

– Mã số thuế: …………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…. Chức vụ: …

– Việc kinh doanh: …………………………

Giải thích nội dung: [Ghi rõ giải trình về vấn đề gì, theo yêu cầu hay công văn số bao nhiêu của cơ quan nhà nước; trình bày nội dung giải trình và các tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh cho yêu cầu giải trình.]

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ nội dung trình bày của công ty chúng tôi về vụ việc…………………….. Chúng tôi xin cam đoan những nội dung trình bày là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai sự thật.

Người nhận: ĐẠI DIỆN CÔNG TY
– Như trên GIÁM ĐỐC
– Lưu VT;… (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Mẫu đơn giải trình với cơ quan thuế

TÊN CÔNG TY

Số: ……/CV-……

Vv: Kê khai chậm nộp tờ khai thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……….., Ngày tháng năm ….

VĂN BẢN GIẢI THÍCH

(ví dụ: chậm nộp tờ khai thuế)

Kính gửi: SỞ TÀI CHÍNH/QUẬN ………

– Tên công ty: CÔNG TY ……………………….

– Mã số thuế/mã số doanh nghiệp: ………………………

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………….

– Fax Điện thoại: ….. …..

– Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà …………….. Sinh ngày: …….

– Chức vụ: …………………….. Số điện thoại liên hệ:…

Báo cáo giải trình về việc chậm nộp tờ khai thuế của công ty…..

Ngày ….tháng ….năm ….. chúng tôi nhận được thông báo yêu cầu giải trình về việc chậm nộp tờ khai

Quý thuế ngày …/20…. Chúng tôi xin giải trình lý do chậm nộp tờ khai thuế như sau:

…………………………….. …………….. . ……..

…………………………….. …………….. . ……..

Công ty .. xin cam đoan những thông tin chúng tôi cung cấp và các tài liệu cung cấp là đúng sự thật. Nếu không đúng, công ty ………… hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi muốn yêu cầu Phòng Thuế của Quận/Huyện ……………. nhận và xem xét tờ khai.

Cảm ơn rất nhiều!

Người nhận: ĐẠI DIỆN CÔNG TY
– Như trên GIÁM ĐỐC
– Lưu VT;… (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

5. Mẫu tờ khai gửi cơ quan BHXH

TÊN CÔNG TY

Số: ……/CV-……

———————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……….., Ngày tháng năm …..

LÝ DO
(Vân vân: ……………………)

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN….

– Tên công ty: CÔNG TY …………………………….

– Người đại diện theo pháp luật:……. Chức vụ:…

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………….

– Fax Điện thoại: ……….. ….

– Số thuế: ………………………………………. . … . ………

Ngày …../…../….. công ty chúng tôi nhận được công văn số ………………… của BHXH TP. quận/huyện …………; trong công văn yêu cầu công ty chúng tôi giải trình về việc…………………….

Công ty chúng tôi xin giải thích vấn đề này như sau: [Giải thích rõ ràng, cụ thể những nguyên nhân gây ra vụ việc trong công văn giải trình như: vì sao số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại doanh nghiệp; vì sao doanh nghiệp chậm nộp BHXH; vì sao doanh nghiệp tham gia BHXH chậm (trễ)…]

…………………………… ……….

…………………………… ……….

…………………………… ……….

Vì lý do này: [Ghi rõ hướng giải quyết, khắc phục đối với vụ việc thực hiện giải trình; đưa ra những yêu cầu cụ thể với cơ quan BHXH như: mong muốn cơ quan BHXH hỗ trợ giải quyết vụ việc đã tường trình…]

…………………………… ……….

…………………………….. …………….. . ……..

…………………………….. …………….. . ……..

Trên đây là toàn bộ nội dung vụ việc BHXH quận/huyện… yêu cầu Công ty chúng tôi giải trình. Nếu cơ quan BHXH yêu cầu bổ sung hồ sơ thì công ty sẽ cung cấp đầy đủ.

Cảm ơn rất nhiều.

Người nhận: ĐẠI DIỆN CÔNG TY
– Như trên GIÁM ĐỐC
– Lưu VT;… (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

6. Tờ trình về việc giải quyết tố cáo đảng viên và tổ chức đảng

Bản tường trình mẫu dưới đây là bản tường trình mẫu do cá nhân đảng viên hoặc tổ chức đảng đưa ra để giải trình cáo buộc. Xin vui lòng tham khảo.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ DO

Chấp hành quyết định của Ủy ban kiểm tra ngày……ngày..tháng………………về việc giải quyết tố cáo của tổ chức đảng (hoặc cá nhân), xin giải thích như sau:

I) Lý lịch của đảng viên bị cách chức hoặc đặc điểm của tổ chức đảng bị cách chức:

(Khi tố cáo đảng viên thì nên thu thập hồ sơ đảng viên bị tố cáo, bao gồm cả hồ sơ).

– Họ và tên: ………………………………………. … bút danh: ….. …

– Ngày sinh: ………………………………..

– Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: ……………..

– Quốc gia …………………………………… . ………

– Cấp độ giáo dục: ……………………………………… … … .. ..

– Trình độ chuyên môn: ……………………………………….. . …

– Trình độ chính trị: ………………………………………. .. …. .. … …

– Ngày vào đảng ………………………………………. …. .. …………………… ……..

– Ngày chính thức:……………………. ……

– Tóm tắt tác phẩm: ……………………………….

– Thưởng: ……………………………………….. … . ………

– Kỷ luật: ……………………………………….. … …………………………… ……….

II/ Nội dung khai báo

– Căn cứ vào tóm tắt nội dung tố cáo, tổ chức đảng (hoặc đảng viên) bị tố cáo phát biểu về từng nội dung cụ thể. Nêu những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có).

III/ Cung cấp các tài liệu chứng minh cho việc khai báo trên (nếu có).

………., Ngày tháng năm….

Người báo cáo tờ khai

Trên đây là các mẫu tờ khai mới nhất 2023. Mời các bạn xem các bài viết khác tại mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính.

Theo các liên kết sau, bạn có thể tải xuống tệp phù hợp với mình.

Web: doanphuongkimlien.com
Categories: Biểu Mẫu
#Mẫu #Tờ #Khai #Mới #Nhất #Application #Form

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *